Sborník literárno-vedeckého odboru spolku sv. Vojtecha. Ročník III.

Pogorielov, Valér; Bartek, Henrich; ed. Baník, Anton Augustin
Spolok sv. Vojtecha, . 311, [I] s.