Sborník literárno-vedeckého odboru spolku sv. Vojtecha. Roč. 1.

ed. Pöstényi, Ján
Spolok sv. Vojtecha, 1933. 474 s.