Sborník Lady : sbírka poučného a zábavného čtení. Díl 3.

ed. Lužická, Věnceslava
Nové, rozmnožené vydání předních ročníků "Lady". Karel Vačlena, 1903. 768 s.