Sborník Lady : sbírka poučného a zábavného čtení. Díl 11.

ed. Lužická, Věnceslava
Karel Vačlena, 1911. 768 s.