Sborník kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy : 100 let Společnosti přátel starožitností. Čís. 1.

Muzeum hl. m. Prahy, 1988. 263 s.