Sborník Krajské pedagogicko-psychologické poradny.

Bartůšek, Ladislav
Krajská pedagogicko-psychologická poradna, 1990. 136 s.