Sborník ke svatořečení paní Zdislavy z Lemberka.

Krystal OP, 1995. 105 s.