Sborník ke 100. výročí ThDr. Augustina Aloise Neumanna.

Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Palackého, 1991. 47 s.