Sborník k 15. sjezdu Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV, s exkursním průvodcem : Teplice, 1964.

Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, . 264 s., 10 l. příl