Sborník k sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc., člena korespondenta ČSAV.

1. vyd. Univ. J.E. Purkyně-přírodověd. fak, 1971. 80, [1] s.
Edice: Folia přírodověd. fakulty Univ. J.E. Purkyně v Brně. Sv. 12/1971. Spis 9, Geologia ; Sv. 22