Sborník k sedmdesátinám Milana Balabána.

1., upr. dotisk. Onyx, 1999. 231 s.