Sborník k šedesátinám Václava Jelínka.

Sdružení úředníků a zřízenců sociálněpojišťovacích ústavů v republice Československé, 1938. 96 s.