Sborník k šedesátému výročí založení klubu : OS 16. Brno : 1936-1996.

ed. Ježek, Přemysl
25. středisko Junáka, 1996. 39 s.