Sborník k dějinám moravského školství.

Riedl, Miroslav; Cekota, Vojtěch; Kouřil, Miloš; Pavelčík, Jan
Kolektiv pro zpracování dějin moravského školství při Vlastivědném ústavu v Přerově, 1967. Portfolio (53 s., 10 s., 4 s., 8 s.)