Sborník k dějinám 19. a 20. století. Sv. 12.

Deyl, Zdeněk
Historický ústav ČSAV, 1991. 212 s.