Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové.

Knihovna Akademie věd České republiky, 1999. 380 s.