Sborník k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou.

1975.