Sborník k 150. výročí zveřejnění vynálezu litografu a kamenotisku 1798-1948.

ROH - Svaz zaměstnanců v průmyslu tiskárenském, 1948. 113, 2 s., obr. příl