Sborník k 15. sjezdu Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV, s exkursním průvodcem : Teplice, 1964.

Krajské nakladatelství, 1964. 264 s.