Sborník k 1. sjezdu rodáků a přátel Ostroměře : červen 1973.

Komise pro přípravu sjezdu rodáků při MNV, 1973. 100 s., obr. příl