Sborník : sbírka příležitostných deklamací, výstupů, písní a básní dělnických. III.

Nákladem Fr. Komprdy, 1892. 63 s.