Sborník historických prací Martina Koláře o dějinách Tábora.

Kolář, Martin
Kuratorium městského musea, . 334 s., 1 l