Sborník geologických věd. Ř. LG, Ložisková geologie.

1. vyd. ČSAV, 1964. 153, [1] s.