Sborník Družiny literární a umělecké k padesátým narozeninám P. Emanuela Masáka.

D[ružina] L[iterární] a U[mělecká], 1933. 187 s.