Sborník dokumentů k prosincové stávce 1920.

1. aut. vyd. Státní nakladatelství politické literatury, 1954. 225 s.