Sborník článků o československých známkách : Dodatek k příručce sběratelů čs. známek a celin. Sv. 2.

1. vyd. Komise čs. známky Svazu čs. filatelistů, 1988. 79 s.