Sborník článků o československých známkách : Dodatek k příručce sběratelů čs. známek a celin. [Čís.] 3.

il. Bonaventurová, Marie
Komise čs. známky Svazu čs. filatelistů, 1989. 64 s.