Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV. 4. 1970-1971.

ed. Tichý, Rudolf
1. vyd. Blok, . 159, [1] s.