Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV. 4. 1970-1971.

1. vyd. Blok, 1971. 159 s.