Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV. 1. [sv.], K poctě 75. narozenin akademika Jana Eisnera.

1. vyd. Krajské nakladatelství, 1961. 159, [2] s.