Sborník Blahoslavův (1523-1923) : k čtyřstému výročí jeho narozenin.

Novotný, Václav; Urbánek, Rudolf
Výbor pro postavení pomníku Blahoslavova, 1923. 216+4 s., 8 příl