Sborník archivu ministerstva vnitra republiky Československé. Sv. 8.

Prokeš, Jaroslav; Pešák, Václav; Roubík, František
Ministerstvo vnitra republiky Československé, 1935. 232 s.