Sborník archivu ministerstva vnitra Republiky Československé. Sv. 10.

Prokeš, Jaroslav; Pešák, Václav; Roubík, František; Letošník, Václav
Ministerstvo vnitra, 1937. 336 s.