Sborník 5. letní školy matematické biologie : analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí : 21.-23. května 2009, Brno.

ed. Schwarz, Daniel; ed. Holčík, Jiří
Vyd. 1. Akademické nakladatelství CERM, 2010. 118 s.