Sbohem, pane profesore!.

Hilton, James
Vydání 2. Jaroslav Podroužek, . 120-[I] s.