Sbližování českého práva s právem Evropských společenství : (dokumenty).

Šišková, Naděžda; Týč, Vladimír
Linde, 1997. 214 s.