Sbírka zákonův a nařízení pro českou universitu v Praze. [II], Díl obecný.

nákl. vlast, 1905. 60, 2 s.