Sbírka zákonův a nařízení pro českou universitu v Praze, Díl obecný.

Nákladem české university, 1897. 62 s.