Sbírka zákonů republiky Československé : (s přílohami). Ročník 1949.

Státní tiskárna, 1948. 806 s.