Sbírka zákonů platných pro obecné školy národní i měšťanské v markrabství Moravském : se vzory spisů úředních a návodem k jejich upotřebení.

Schulz, Emilian
2., oprav. a rozmnož. vyd. Nakl. a tisk. Josefa Groáka v komisi Karla Winklera, 1878. 16, 359 s.