Sbírka zákonů, nařízení a předpisů platných pro hlavní město Prahu. Díl II.

Štědrý, Bohumil
Hlavní město Praha, 1938. 14, [773] s.