Sbírka zákonů, nařízení a jiných důležitějších předpisů a pomůcek týkajících se vodních staveb v markrabství moravském.

Moravský zemský výbor, 1911. xxiii, 428 s.