Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1985.

SEVT, 1985. 738 s.