Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1979.

SEVT, 1979. 775 s.