Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1935.

Státní tiskárna, 1935. 1136 s.