Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1934.

Státní tiskárna, 1934. 1060 s.