Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1933.

Státní tiskárna, 1933. 1220 s.