Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1932.

Státní tiskárna, 1932. 1050 s.