Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1930.

Státní tiskárna, 1930. 1266 s.