Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1929.

Státní tiskárna, 1929. 1376 s.